Digital Strategy

Tư vấn
Chuyển đổi số Hệ thống Marketing

Trở ngại khiến phòng Marketing hoạt động kém hiệu quả

Các chiến dịch marketing không đạt hiệu quả cao vì chạy cùng lúc nhiều chiến dịch không theo dõi được tổng quan tiến độ và mức độ ưu tiên
Vượt ngân sách hoặc lượng ngân sách bỏ ra cho các campaign/event không tương ứng với hiệu quả thu lại do không được cập nhật sử dụng ngân sách cùng hiệu quả vận hành thường xuyên
Chất lượng truyền thông giảm do số lượng content lớn nhưng không có lịch chuẩn bị và đăng tải cụ thể
Trễ lịch đăng bài do lịch chuẩn bị content và thiết kế/chỉnh sửa video không được kết hợp chặt chẽ với nhau
Lạc mất các ấn phẩm truyền thông (hình ảnh, video,...) do không lưu trữ theo từng campains, từng bài và lưu trữ không có cấu trúc
Không nắm được hiệu quả truyền thông ra sao, không biết được nội dung, chủ đề nào thu hút nhiều quan tâm từ khách hàng nhất để có định hướng marketing phù hợp

Nghiệp vụ cho phòng ban Marketing

Hoạch Định Mục Tiêu Marketing
(Marketing Objectives)

 • Xác định mục tiêu, kết quả then chốt và cách thức triển khai các hoạt động marketing – Key initiatives (OKRs)
 • Xây dựng các chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của các hoạt động marketing mang lại cho doanh nghiệp (KPIs)
 • Báo cáo các chỉ số hoàn thành mục tiêu marketing đề ra (Reporting)

Quản Trị Chiến Dịch Marketing
(Marketing Campaign)

 • Lập kế hoạch các chiến dịch marketing (Digital/Event/PR/…)
 • Quản trị lịch đăng tải bài viết trên các kênh truyền thông (Content calendar), lịch sản xuất các ấn phẩm truyền thông đi kèm
 • Theo dõi hoạt động truyền thông theo từng kênh, thương hiệu, team, cá nhân phụ trách,…

Quản Trị Các Công Việc Marketing
(Marketing Project & Task)

 • Quản trị các công việc triển khai thực hiện hoạt động marketing của doanh nghiệp
 • Theo dõi, phân bổ timeline, sắp xếp thứ tự thực hiện các công việc
 • Theo dõi workload từng nhân sự, phân chia công việc phù hợp

Quản Trị Tài Sản Marketing
(Marketing Asset)

 • Trao đổi thông tin, phối hợp làm việc trong team sản xuất ấn phẩm
 • Nhận xét, phản hồi các ấn phẩm giữa các team, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm đầu ra của ấn phẩm
 • Lưu trữ, phân loại, quản trị có cấu trúc các ấn phẩm marketing theo từng nội dung, chiến dịch

Quản Trị Tài chính Marketing
(Finance Marketing)

 • Ước tính các yêu cầu về vốn. Xác định cơ cấu nguồn vốn
 • Kiểm soát tài chính dự án, thu hồi công nợ
 • Chỉ số P&L, A&P trong Branding

Quản Trị Kế Hoạch Quảng Cáo
(Media Plan)

 • Lên kế hoạch chạy quảng cáo cho các chiến dịch marketing (Media calendar)
 • Lên lịch content quảng cáo trên các kênh (Content calendar)
 • Theo dõi các chỉ số đo lường hiệu quả quảng cáo

Đăng kí theo dõi ngay!

Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của SEFA Digital.