Về chúng tôi

Về SEFA Digital

Công ty tư vấn chuyển đổi số và vận hành hệ thống Marketing

SEFA Digital, trực thuộc Tập đoàn SEFA, là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số giúp, doanh nghiệp từng bước xây dựng nguồn lực, ứng dụng công nghệ để Chuyển đổi số và giải quyết các bài toán doanh nghiệp cụ thể, gắn liền với định hướng phát triển doanh nghiệp, hướng tới sự tối ưu và cải tiến, tạo ra những giá trị mới.

Tầm nhìn

SEFA Digital truyền động lực giúp doanh nghiệp khách hàng chủ động trong việc định hình tương lai và trở nên đột phá trên thị trường.

SEFA Digital chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc xác định các cơ hội số, khám phá các giá trị mới và tạo ra các mô hình kinh doanh mới, thông qua tận dụng những tiềm năng từ công nghệ.

Sứ mệnh

SEFA Digital truyền động lực giúp doanh nghiệp khách hàng chủ động trong việc định hình tương lai và trở nên đột phá trên thị trường.

SEFA Digital chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc xác định các cơ hội số, khám phá các giá trị mới và tạo ra các mô hình kinh doanh mới, thông qua tận dụng những tiềm năng từ công nghệ.

0 +
Năm kinh nghiệm, kinh doanh trong các lĩnh vực Truyền thông, Công nghệ thông tin, Thương mại
0 +
Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số hóa hàng đầu
0 +
Dự án thành công cho doanh nghiệp đang cần ứng dụng về chuyển đổi số

Dịch vụ cung cấp

01.
Digital Strategy
02.
Digital Identity
03.
Platform Ads
01.
Digital Marketing
02.
Digital Ecommerce
03.
Digital System

Đội ngũ chuyên gia

ĐOÀN KHẮC GIÁP

Giám đốc SEFA Digital

PHẠM TUẤN VŨ

Phó Giám đốc SEFA Digital

VƯƠNG CÔNG DUY

Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số, Chiến lược, Công nghệ và Đổi mới